SD9 lại thất hẹn trả cổ tức cho cổ đông

CTCP Sông Đà 9 (SD9) thông báo lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền đến 31/12/2022. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này thất hẹn trả cổ tức cho cổ đông. 

Ngày 17/12/2021, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2017 của SD9. Lượng cổ tức này dự kiến thanh toán bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng hơn 34 tỷ đồng.

Nguyên do là SD9 đang có nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thu xếp đủ tiền để thanh toán cổ tức cho các cổ đông. Theo đó, ngày thanh toán lượng cổ tức nói trên lùi thành 30/12/2021, tức trễ thêm 1 năm so với thông báo trước đó (31/12/2021). 

Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này thất hẹn với cổ đông. Hồi tháng 12/2018, Công ty cũng từng thông báo lùi thời gian trả lượng cổ tức này từ ngày 26/12/2018 thành 29/03/2019 do chưa thu xếp đủ tiền. 

Tình hình kinh doanh của SD9 không có nhiều tiến triển. Lãi sau thuế 4 quý gần đây đều ghi nhận dưới 10 tỷ đồng. Tính tại cuối quý 3/2021, Công ty đang nắm lượng tiền mặt 26 tỷ đồng và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giá trị 30 tỷ đồng.

Theo Duy Na/FILI

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN