Sau báo lỗ thuần 2022, Coteccons xin gia hạn thời gian phát hành ESOP và cổ phiếu quỹ

Xây dựng Coteccons lấy ý kiến cổ đông về việc gia hạn tời gian phát hành ESOP và cổ phiếu quỹ.
HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) vừa thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc gia hạn việc phát hành 554.785 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ.
Thời gian gia hạn trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.
Theo kế hoạch ban đầu, Coteccons sẽ phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,75% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp và hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Trên thị trường, cổ phiếu CTD kết phiên 13/2 giảm kịch sàn xuống 33.000 đồng/cp.
Sau bao lo thuan 2022, Coteccons xin gia han thoi gian phat hanh ESOP va co phieu quy
 CTD xin ý kiến cổ đông gia hạn phát hành ESOP và cổ phiếu quỹ.
HĐQT Coteccons cũng xin cổ đông đồng ý gia hạn việc phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ sau khi công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ cho người lao động nêu trên. Thời gian dự kiến thay đổi sang năm 2023 - 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.
Ngoài ra, công ty cũng lấy ý kiến cổ đông chấp nhận điều chỉnh đối tượng được mua cổ phiếu quỹ là Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của công ty và các công ty con. Đối tượng được bổ sung thêm là "công ty con".
Về kết quả kinh doanh, Xây dựng Coteccons ghi nhận 6.230 tỷ đồng doanh thu thuần quý 4, gấp 2,1 lần cùng kỳ và lãi ròng trở lại gần 19 tỷ đồng sau 2 quý lỗ trước đó cũng như mức lỗ hơn 63 tỷ trong cùng kỳ năm 2021.
Luỹ kế năm 2022, Coteccons đạt 14.537 tỷ doanh thu thuần, tăng 60% so với 2021 (tương đương 97% kế hoạch đề ra). Dù lỗ thuần cả năm gần 54 tỷ song nhờ khoản lợi nhuận khác 88 tỷ, sau cùng CTD vẫn lãi ròng gần 21 tỷ, giảm gần 14% so với năm trước đó.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN