Coteccons lên kế hoạch lãi 2023 gấp 11 lần nhưng không chia cổ tức

Tính chung cho cả năm 2023, Coteccons dự kiến doanh thu là 16.249 tỷ, lãi sau thuế 233 tỷ, tăng 12% về doanh thu và gấp 11 lần về lợi nhuận so với năm ngoái.
CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 cho năm tài chính 2023 (1/1-30/6) với doanh thu 7.644 tỷ, lãi sau thuế ở mức 44 tỷ đồng, tăng lần lượt 144% và 880% so với nửa đầu năm 2022. 
Tính chung cho cả năm 2023, Coteccons dự kiến doanh thu là 16.249 tỷ, lãi sau thuế 233 tỷ, tăng 12% về doanh thu và gấp 11 lần về lợi nhuận so với năm ngoái.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Coteccons đã thông qua việc chuyển đổi năm tài chính của công ty tính từ ngày 1/1 đến 31/12 năm dương lịch thành năm tài chính tính từ ngày 1/7 đến ngày 30/6 năm sau.
Năm tài chính đầu tiên áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt chuyển đổi bắt đầu từ ngày 1/1/2023 và ngày kết thúc vào ngày 30/6/2023. Do đó, Coteccons đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 (1/1 - 30/6). 
Coteccons len ke hoach lai 2023 gap 11 lan nhung khong chia co tuc
 CTD dự kiến không chia cổ tức cho cổ đông.
Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, Coteccons dự kiến không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.
Bên cạnh đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục đăng ký để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa là 100% theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Coteccons muốn cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu cơ hội kêu gọi vốn đầu tư, quyết định thời điểm và hình thức kêu gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (công ty con do Coteccons nắm 100% vốn).
Đến nay, mặc dù đang hoạt động chỉ với 94,5 tỷ đồng vốn điều lệ, Coteccons cho biết Unicons vẫn thể hiện là một công ty xây dựng vững mạnh nhất trong hệ sinh thái của đơn vị này.
Unicons thành lập năm 2006. Tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của Unicons là 5.018 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 1.592 tỷ. Doanh thu năm 2022 của Unicons là 5.773 tỷ.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN