Công ty nuôi heo ở Đồng Nai lãi lớn 70 tỷ đồng, vượt 103% kế hoạch năm

CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico, UPCoM: NSS) vừa thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với sản lượng heo thịt 2.134 tấn, tương đương 64% kế hoạch năm. Tổng doanh thu gần 170 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm.
Lợi nhuận sau thuế thu về 70,2 tỷ đồng, hoàn thành 203% kế hoạch đề ra cho cả năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt hơn 80% chỉ trong nửa đầu năm. Đây cũng là mức lãi cao hơn các năm trước rất nhiều, trừ năm 2015 có lãi đột biến từ bán cổ phần Proconco.
Sang quý III, công ty đạt mục tiêu sản lượng heo thịt tiêu thụ 850 tấn, tổng doanh thu 68 tỷ đồng và có lãi thêm 17 tỷ đồng.
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hồi giữa tháng 6, Dolico đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 219 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế 34,55 tỷ đồng, tăng hơn 50%. Mức cổ tức dự kiến từ 20% trở lên bằng tiền mặt.
Cho năm 2019, công ty quyết định sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 17,1% (1 cổ phiếu nhận 1.710 đồng), tổng số tiền dự chi 17,6 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện thanh toán từ ngày 29/7.
Dolico là thành viên trực thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai với tỷ lệ sở hữu 84,3% cổ phần. Cổ phiếu NSS giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 30/10/2018. Đến nay cổ phiếu có giá 11.600 đồng nhưng không có thanh khoản do không có lệnh bán.
Theo Lan Điền/NDH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN