Công ty Chăn nuôi Mitraco lãi 85 tỷ 9 tháng

Công ty Chăn nuôi – Mitraco (UPCoM: MLS) thông báo doanh thu quý III đạt 108 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 30 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 10 tỷ cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp chăn nuôi heo ghi nhận 307 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 85%; lãi sau thuế 85 tỷ đồng, hơn gấp đôi vốn điều lệ (40 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu 21.372 đồng/cp.
Với khoản lãi đột biến 9 tháng đầu năm, Chăn nuôi Mitraco khắc phục được lỗ lũy kế gần 50 tỷ đồng tính đến cuối năm trước và tích lũy được 35,7 tỷ đồng lợi nhuận. Tổng nguồn vốn tăng từ 111 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng.
Về mặt tài sản, doanh nghiệp tăng tiền và tương đương tiền từ 4,5 tỷ lên 36,8 tỷ đồng, khoản phải thu tăng từ 3,3 tỷ lên 10,9 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm từ 55,6 tỷ xuống 39,6 tỷ đồng.
Mới đây, doanh nghiệp công bố quyết định HĐQT thông qua việc xây dựng bổ sung hệ thống xử lý môi trường, cả tạo chuyển đổi công năng chuồng tại Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Kỳ Phong, lắp đặt hệ thống phân lại trung tâm lợn giống Thạch Vĩnh. Ngoài ra, công ty sẽ nhận chuyển nhượng lại khu đất quy hoạch chăn nuôi tại xã Lâm Hợp (Kỳ Lâm), huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn thương phẩm tập trung.
Theo Tường Như/NĐH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN