Cổ phiếu OGC bị chuyển sang diện kiểm soát từ 31/5

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 31/5.
Lý do là OGC chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định.
Cổ phiếu của công ty con của OGC là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) cũng đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/5.
Bên cạnh đó, cổ phiếu OGC vẫn thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
Trước đó, ngày 6/9/2021, OGC nhận được Văn bản của HoSE về việc “Yêu cầu khắc phục ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán”.
Co phieu OGC bi chuyen sang dien kiem soat tu 31/5
 
Trong năm 2021, OGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 409 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm lần lượt 55% và 49% so với cùng kỳ.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh doanh của công ty con là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Tập đoàn Đại Dương tiếp tục có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của CTCP Tập đoàn Đại Dương.
Trong quý 1/2022, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần nhích tăng nhẹ lên 102 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn cho chi phí đầu vào tăng nên lợi nhuận gộp giảm gần 2 tỷ đồng còn hơn 16,4 tỷ đồng.
Trong kỳ, Ocean Group ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần lên 9,5 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và hoạt đồng đầu tư chứng khoán và đầu tư tài chính tại đơn vị thành viên.
Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng mạnh từ âm 942 triệu đồng lên gần 5,7 tỷ đồng do công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính. Các khoản chi phí bán hàng giảm 3 tỷ đồng xuống 16,1 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 6 tỷ xuống.
Bên cạnh đó, lãi từ các công ty liên kết giảm 4,66 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lỗ 38,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 26,3 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN