CII dự kiến trả cổ tức 14%, huỷ giảm room nước ngoài

CII vừa đưa ra kế hoạch cho năm 2021 với doanh thu tăng 24% và lợi nhuận tăng 14%.
HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa thông qua kế hoạch năm 2021. Theo đó, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng.
Nếu so với kết quả năm 2020 thì CII đang đề ra kế hoạch tăng hơn 24% về chỉ tiêu doanh thu và tăng 14% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
CII du kien tra co tuc 14%, huy giam room nuoc ngoai
 CII huỷ bỏ đề xuất giảm room ngoại về 49%.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua kế hoạch trả cổ tức 14%. Trong đó, cổ tức 2% cho năm 2019 và 12% cho năm 2020, tương ứng 1.400 đồng/cổ phiếu và ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể thời điểm chốt và thời điểm thanh toán.
Doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh môi giới bất động sản để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
Bên cạnh đó, hủy bỏ việc điều chỉnh giảm sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 70% về 49%. Đề xuất này từng được HĐQT đưa ra vào tháng 11/2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN