Chuyển lỗ sau soát xét, Chứng khoán SHS của 'bầu' Hiển bị cắt margin từ 23/8

Trước đó, SHS công bố BCTC soát xét bán niên năm nay có thay đổi so với báo cáo tự lập quý 2 với khoản lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển từ lãi thành lỗ.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin) do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại BCTC bán niên năm 2022 được soát xét bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là số âm. Ngày hiệu lực là 23/8.
Trước đó, đơn vị công bố BCTC soát xét bán niên năm nay có thay đổi so với báo cáo tự lập quý 2 với khoản lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển từ lãi thành lỗ.
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm âm 68,2 tỷ đồng theo BCTC soát xét, trong khi BCTC tự lập ghi nhận mức lãi gần 334 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế kỳ này đã giảm 649 tỷ đồng so với con số thực hiện cùng kỳ là 580,8 tỷ đồng.
Chuyen lo sau soat xet, Chung khoan SHS cua 'bau' Hien bi cat margin tu 23/8
 Cha con bầu Hiển - ông Đỗ Quang Hiển.
SHS cho biết Công ty phải giữ nguyên phân loại cổ phiếu TCB và GEX ở mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) thay vì mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) như trong BCTC quý 2 tự lập.
Do đó, chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản FVTPL sau soát xét tăng gần 13 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Song song đó, chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL tăng 138,4 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận của Công ty giảm mạnh so với BCTC tự lập.
Trên BCTC quý 2/2022, SHS ghi 95,5 tỷ đồng cổ phiếu GEX ở mục FVTPL và 147,3 tỷ đồng ở mục AFS. Sau soát xét, toàn bộ giá trị đầu tư vào GEX của Công ty phải chuyển sang mục FVTPL.
Tương tự với khoản đầu tư vào TCB, Công ty chuyển từ ghi nhận 421 tỷ đồng ở FVTPL và 322,3 tỷ đồng ở AFS sang ghi nhận 743,3 tỷ đồng ở mục FVTPL.
Các khoản đầu tư khác không bị điều chỉnh gì sau soát xét.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN