Chứng khoán SHS lên kế hoạch lãi giảm 10%, chào bán 104 triệu cổ phiếu giá 13.500 đồng/cp

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 751 tỷ đồng, giảm gần 20%.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đặt kế hoạch năm 2021 đạt 1.886 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 4,3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 751 tỷ đồng, giảm gần 20%.
Cũng theo tờ trình, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Chung khoan SHS len ke hoach lai giam 10%, chao ban 104 trieu co phieu gia 13.500 dong/cp
 
Theo đó, SHS dự kiến phát hành gần 10,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5. Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
Về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, công ty dự kiến phát hành hơn 103,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 50% với giá chào bán 13.500 đồng/cp. Hiện, giá cổ phiếu SHS đứng ở mức 42.500 đồng/cp.
Với phương án phát hành ESOP, SHS dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1,93% cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của công ty.
Giá phát hành là 12.000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Kết quả kinh doanh quý 1/2021, cùng với sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, doanh thu hoạt động SHS đạt gần 593 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế đạt 338 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty thu lãi xấp xỉ 271 tỷ đồng, tăng 480% so với quý 1/2020.
Đặc biệt, dư nợ cho vay margin của SHS tại thời điểm cuối quý 1 ở mức hơn 2.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với đầu năm 2021.
Như vậy, trong vòng 3 tháng đầu năm, chứng khoán SHS đã hoàn thành hơn 31% kế hoạch doanh thu và đến 45% mục tiêu lãi cả năm 2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN