Chứng khoán HCM báo lãi 9 tháng 1.151 tỷ, tăng 135% so cùng kỳ

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu hơn 906 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 397 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 128% và 127% so cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, HCM ghi nhận doanh thu thuần 2.411 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 96% kế hoạch cả năm 2021.
Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2021 đạt 3.027 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 5,9% và 19,3%.
Chung khoan HCM bao lai 9 thang 1.151 ty, tang 135% so cung ky
Kết quả kinh doanh của HCM 
Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2021.
Trong đó, doanh thu phí môi giới chiếm 43% tổng doanh thu của HCM, đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020.
Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 808 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ và chiếm 34% tổng doanh thu.
Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 534 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu.
Chung khoan HCM bao lai 9 thang 1.151 ty, tang 135% so cung ky-Hinh-2
 
Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 32 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN