Chứng khoán BOS vừa bổ nhiệm Tân Chủ tịch 9X Trịnh Văn Nam

Ông Trịnh Văn Nam sinh năm 1991, được bầu vào HĐQT của Chứng khoán BOS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 16/8 cùng ông Lê Bá Phương và bà Phạm Thị Thanh Mai.
 
HĐQT CTCP Chứng khoán BOS (ART) vừa công bố Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 29/9.
Ông Trịnh Văn Nam sinh năm 1991, được bầu vào HĐQT của Chứng khoán BOS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 16/8 cùng ông Lê Bá Phương và bà Phạm Thị Thanh Mai.
Bên cạnh đó, HĐQT thông báo quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bá Phương kể từ khi HĐQT có quyết định thông qua. Theo đó, ông Lê Bá Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được bầu giữ chức vụ thay thế.
Trước đây, ông Phương chưa giữ vai trò nào tại công ty chứng khoán liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC này, nhưng từng đảm nhận vị trí Ban kiểm soát Tập đoàn FLC trước khi từ nhiệm năm 2014.
Như vậy, ông Phương bị miễn nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng ngồi “ghế nóng” của Chứng khoán BOS.
Chung khoan BOS vua bo nhiem Tan Chu tich 9X Trinh Van Nam
 Chứng khoán BOS có Tân Chủ tịch.
Ở một diễn biến gần đây, cổ phiếu ART cũng bị chuyển sang diện bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
Ban lãnh đạo công ty cũng đưa ra giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng bị đưa vào diện cảnh báo. Cụ thể, công ty cho biết đã hoàn thành dự báo Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và đã cố gắng tìm đơn vị kiểm toán, song chưa có đơn vị kiểm toán nào chấp nhận.
Đồng thời, HĐQT Công ty cũng cho biết đang nỗ lực tìm đơn vị kiểm toán phù hợp quy định. Ngay sau khi tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp, công ty sẽ thực hiện phát hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, cổ phiếu ART cũng bị đưa vào danh sách cổ phiếu không được cấp margin kể từ 16/9 do thuộc diện bị cảnh báo và chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN