Chứng khoán APG bị phạt gần 1 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán APG (APG) với số tiền gần 1 tỷ đồng.
 
Theo đó, APG bị phạt tiền 60 triệu đồng do đã lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác. Đồng thời, Công ty phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.
Tiếp đó, APG bị phạt 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. Cụ thể, các trái chủ mua trái phiếu APGH2124001 phát hành trong năm 2021 của APG là 29 nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Tuy nhiên, Công ty không lưu giữ tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các cá nhân này.
Chung khoan APG bi phat gan 1 ty dong
 APG bị phạt gần 1 tỷ đồng.
Phạt tiền 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Trong đó, Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/01/2022, 28/02/2022, 31/3/2022, 30/04/2022, 31/05/2022 và 30/06/2022). Biện pháp khắc phục hậu quả, APG buộc báo cáo thông tin chính xác
Phạt tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho một số khách hàng vay tiền thông qua các Hợp đồng đặt mua cổ phiếu, Hợp đồng đặt mua trái phiếu).
Cuối cùng, với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, APG bị phạt 350 triệu đồng.
Về chi tiết, ngày 13/1/2022, APG hoàn thành đợt chào bán 73,15 triệu cp ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ hơn 731,5 tỷ đồng lên hơn 1.463 tỷ đồng.
Tuy nhiên, các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty không đúng như mục đích nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 6/10/2021 và Nghị quyết HĐQT ngày 11/10/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.
Theo đó, để khắc phục hậu quả, APG buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.
Tổng cộng, số tiền APG bị phạt là 985 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/12.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN