Lãnh đạo Tập đoàn GELEX xin từ nhiệm

Theo thông tin mới được công bố, lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Gelex (GEX) đồng loạt có đơn từ nhiệm khỏi các vị trí tại tập đoàn.
Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Hoa Cương xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
Ông Nguyễn Hoa Cương, sinh năm 1961, là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn Gelex với nhiều năm gắn bó và cống hiến tại các đơn vị thuộc hệ thống.
Ông đã nắm giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng của Tập đoàn như: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex từ tháng 7/2010 – 1/2018 và 9/2020 đến nay; Chủ tịch HĐQT CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) từ 2011 - tháng 9/2016; Chủ tịch HĐQT Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT) từ 2014 – 2016, Thành viên/Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD từ 2007 đến nay.
Lanh dao Tap doan GELEX xin tu nhiem
 Chủ tịch Gelex Nguyễn Hoa Cương.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Tiếu cũng xin từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
Ông Tiếu cũng có hơn 12 năm làm việc tại Gelex và các đơn vị thành viên với nhiều vị trí quan trọng trong HĐQT và vị trí chủ chốt trong Ban điều hành.
Ông Tiếu là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Gelex từ tháng 8/2018 đến nay. Ông cũng đã đảm nhận nhiều chức vụ như Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty trong hệ thống Gelex.
Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoa Cương và ông Nguyễn Trọng Tiếu sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của Gelex, diễn ra ngày 26/4/2023 để xem xét thông qua.
Theo nội dung tài liệu Đại hội, Tập đoàn Gelex sẽ không bầu bổ sung thành viên HĐQT mới để thay thế cho các thành viên từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến điều chỉnh từ 7 thành viên còn 5 thành viên.
Năm 2023, Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.272 tỷ đồng, bằng lần lượt 117% và 61% so với thực hiện 2022.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN