Chi phí tài chính phình to khiến L14 lãi thấp nhất trong 8 năm qua

Tại thời điểm 31/12/2022, danh mục chứng khoán kinh doanh của Licogi 14 có giá gốc hơn 14 tỷ đồng. Licogi 14 hiện chỉ còn trích dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn gần 1,4 tỷ đồng.
CTCP Licogi 14 (L14) đã công bố BCTC quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 44 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ nên lãi gộp đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 43%.
Theo giải trình từ phía công ty đến cuối quý 4/2022 khi giá thị trường tốt, công ty đã bán và hoàn nhập khoản trích lập dự phòng từ quý 2 và quý 3/2022, do vậy lợi nhuận tăng từ khoản đầu tư tài chính trong quý này là hơn 25 tỷ đồng.
Nói thêm, tại thời điểm 31/12/2022, danh mục chứng khoán kinh doanh của Licogi 14 có giá gốc hơn 14 tỷ đồng. Licogi 14 hiện chỉ còn trích dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn gần 1,4 tỷ đồng.
Điều này giúp cho lãi sau thuế của L14 quý 4 này gấp đến 3 lần cùng kỳ lên mức 35 tỷ đồng. 
Chi phi tai chinh phinh to khien L14 lai thap nhat trong 8 nam qua
 L14 lãi thấp nhất trong vòng 8 năm.
Luỹ kế cả năm 2022, L14 đạt 173 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ. Do chi phí tài chính tăng cao từ 515 triệu đồng lên hơn 45 tỷ đồng nên lãi sau thuế chỉ còn gần 19 tỷ đồng, giảm đến 62% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của L14 trong vòng 8 năm qua.
Đáng chú ý khi sắp kết thúc năm tài chính 2022, HĐQT của L14 đã thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp thực tiễn. Tuy nhiên việc điều chỉnh ra sao đến thời điểm này vẫn chưa được L14 công bố.
Trước đó, hồi đầu năm nay, Licogi 14 đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu 569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN