Chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, FLC giải trình ra sao?

FLC cho biết ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu, doanh nghiệp này sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 
 
Ngày 4/7 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) quyết định đưa cổ phiếu Tập đoàn FLC vào diện cảnh báo từ ngày 11/7/2022 vì doanh nghiệp này chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021.
Trong văn bản giải trình, Tập đoàn FLC cho biết doanh nghiệp này chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dẫn tới việc FLC chưa thể hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Trong khi đó, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 lại là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong Đại hội cổ đông thường niên 2022. Vì vậy, Tập đoàn FLC chưa đủ điều kiện để tổ chức đại hội thường niên dù đã qua hạn chót 30/6/2022.
FLC cho biết ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu, doanh nghiệp này sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 
Cham to chuc DHDCD thuong nien 2022, FLC giai trinh ra sao?
 FLC giải trình ra sao khi chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
Trước đó, ngày 30/3, Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC, đã bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Vì vậy báo cáo tài chính năm 2021 của FLC cũng bị "ngâm" và trễ hạn công bố theo quy định.
Dù FLC cho biết đã gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới, nhưng trên thực tế vẫn chưa có bên nào chịu đứng ra kiểm toán.
Ngoài FLC, thì HoSE cũng đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu của ROS và HAI vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7 tới đây.  Nguyên nhân do đã quá nửa năm kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021, nhưng đến nay cả 2 tổ chức niêm yết trên vẫn chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
Cũng như FLC, cả Xây dựng FLC Faros và Nông dược HAI đều đưa ra lý do chưa có đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm trước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN