CEO Group tiếp tục lỗ 127 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm 91 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CEO Group tiếp tục báo lỗ gần 165 tỷ đồng, còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.
CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt gần 141 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. 
Do giá vốn hàng bán tăng trưởng mạnh hơn doanh thu, CEO Group ghi nhận khoản lỗ gộp gần 29 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận tăng 47% lên gần 119 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 56% xuống gần 22 tỷ đồng. Quý này, công ty không có doanh thu từ hoạt động thương mại.
Doanh thu tài chính giảm 60% về hơn 7 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm.
CEO Group tiep tuc lo 127 ty, dong tien kinh doanh am 91 ty dong
 
Sau cùng, kết thúc quý 2, CEO lỗ gần 127 tỷ đồng, đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ gần 165 tỷ đồng, còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận.
Không chỉ kết quả kinh doanh liên tục đi xuống, CEO Group cũng đang gặp khó khăn trong quản trị dòng tiền. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của CEO Group âm hơn 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 ghi nhận hơn 208 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của CEO Group giảm nhẹ so với đầu năm về hơn 7.077 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm nhẹ về gần 626 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết quý 2 ở mức 3.791 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 51%, ghi nhận hơn 1.954 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN