CenLand đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng 89%

CenLand vừa đưa ra kế hoạch cho chỉ tiêu doanh thu tăng đến 89% trong đó doanh thu môi giới bất động sản tăng đến 50% so năm trước.
Theo chia sẻ từ CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE), năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng, tăng 18%.
Trong đó, doanh thu môi giới bất động sản phấn đấu đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 50% so năm trước nhờ việc mở rộng thị trường của CRE và hồi phục của thị trường bất động sản.
Doanh thu chuyển nhượng bất động sản CenLand đặt chỉ tiêu tăng trưởng đột phá 129% so với 2020, đạt 2.372 tỷ đồng với kỳ vọng sẽ ghi nhận một phần doanh thu từ hơn 5.600 tỷ đồng tổng mức đầu tư của Cen Land trong thời gian gần đây và các dự án đầu tư thứ cấp trong tương lai.
Doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện và doanh thu khác cũng có kế hoạch đạt mức tăng trưởng cao trên 80% so với 2020, đạt 27 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.
CenLand dat ke hoach doanh thu nam 2021 tang 89%
 CRE đặt kế hoạch kinh doanh doanh thu tăng đến 89%.
Kế hoạch 2021 thể hiện chiến lược và tham vọng của Cen Land trở thành Công ty tỷ đô sở hữu hệ sinh thái dịch vụ bất động sản lớn nhất tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao từ nay đến năm 2023.
Ban lãnh đạo Cen Land nhận định, thị trường bất động sản 2021 còn nhiều rủi ro tiềm ẩn do tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, dịch bệnh là cơ hội để CenLand “lội ngược dòng” bứt phá, quyết tâm trở lại đà tăng trưởng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được của năm 2020.
Trong năm 2020, CenLand ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% so với năm 2019, về mức 2.113 tỷ đồng. Do các chi phí chiếm mức khá nên lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 23% về còn 301 tỷ đồng, thực hiện được 75% kế hoạch đề ra.
Dòng tiền thuần kinh doanh của CenLand ghi âm 188 tỷ đồng, trong khi năm 2019 dương 155 tỷ đồng.
Về mặt nguồn vốn, tổng tài sản của CenLand tăng mạnh đến 45% từ mức 2.681 tỷ lên 3.892 tỷ cuối năm 2020. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16% lên mức 1.669 tỷ đồng.
Song song đó thì nợ phải trả theo đó tăng nhanh, gấp hơn 2 lần trong năm 2020. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng từ 82,7 tỷ đồng lên hơn 820 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là các bất động sản tại dự án The K Park, tòa nhà Sky Tower, tòa NCG Residential... và 450 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho VNDirect.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN