CenLand của Shark Hưng báo lãi quý đầu năm hơn 122 tỷ đồng

Kết thúc quý đầu năm, CenLand đã thực hiện được gần 40% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận.
Theo BCTC quý 1, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.040 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt hơn 122 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ.
Trong cơ cấu doanh thu của CenLand, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu đầu tư bất động sản với hơn 1.649 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 46 tỷ đồng. Doanh thu môi giới ghi nhận hơn 381 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.
CenLand cua Shark Hung bao lai quy dau nam hon 122 ty dong
 
Năm 2021, CenLand đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 408 tỷ đồng. Kết thúc quý đầu năm, CenLand đã thực hiện được gần 40% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của CenLand ghi nhận gần 4.994 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm, chủ yếu tăng ở hạng mục hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn.
Cụ thể, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận hơn 2.845 tỷ đồng phải thu khách hàng ngắn hạn, tăng 76% so với đầu kỳ. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn tăng mạnh từ 68 tỷ đồng lên 757 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 148 tỷ đồng lên 760 tỷ đồng.
Nợ phải trả ở mức hơn 2.824 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay ghi nhận hơn 1.693 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN