Cen Land lãi quý 2 hơn 128 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm đến 900 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, CRE) báo lãi trong quý 2 chỉ tăng 32% dù doanh thu tăng trưởng mạnh. 
 
Cen Land cho biết doanh thu trong quý 1 đạt 1.644 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt 275 tỷ đồng tăng 53% so với quý 2/2020.
Trong kỳ CRE có hơn 12 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ, tuy nhiên các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh trong đó chi phí tài chính tăng từ 556 triệu đồng lên hơn 42 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng cao gấp hơn 2 lần lên gần 30 tỷ đồng.
Kết quả, Cen Land lãi sau thuế 128 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CRE đạt 3.685 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 251 tỷ đồng tăng 81% so với nửa đầu năm 2020.
Cen Land lai quy 2 hon 128 ty dong nhung dong tien kinh doanh am den 900 ty dong
 
Năm 2021, CRE đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu tăng 36%. Như vậy, CRE đã hoàn thành được 74% mục tiêu về doanh thu và 62% mục tiêu về lợi nhuận.
Tính đến 30/6, tổng tài sản tăng 37% lên mức hơn 5.209 tỷ đồng. Đáng chú ý hàng tồn kho lên tới 1.291 tỷ đồng tăng cao gấp 40 lần đầu kỳ và chiếm 25% tổng tài sản.
Trong khi đó nợ phải trả tăng 66%, riêng vay ngắn hạn và dài hạn là 2.137 tỷ đồng chiếm 41% trong tổng nguồn vốn.
Đáng kể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CRE ghi âm gần 900 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 260 tỷ đồng. Điều này khiến lưu chuyển thuần trong kỳ âm hơn 82 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN