CCI báo lợi nhuận quý 4 sụt giảm, cả năm vẫn hoàn thành kế hoạch

Mặc dù lợi nhuận quý 4 suy giảm nhưng tính chung cả năm CCI vẫn hoàn thành kế hoạch đặt ra và tăng nhẹ so năm 2019.
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE: CCI) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2020 với tổng doanh thu hơn 77 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng, cũng giảm 19% so cùng kỳ. 
CCI bao loi nhuan quy 4 sut giam, ca nam van hoan thanh ke hoach
 Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của CCI
Tuy nhiên, luỹ kế cả năm 2020, doanh thu của CCI ghi nhận 290 tỷ đồng, giảm hơn 24% so năm 2019. Nhờ ghi nhận hoạt động tài chính tăng 13% lên 21 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế khả quan với hơn 30 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so năm 2019.
Như vậy, CCI thực hiện được gần 93% kế hoạch về doanh thu và vừa đủ hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận.
Tại thời điểm 31/12/2020, CCI có tổng tài sản 693 tỷ đồng, nhích nhẹ so đầu kỳ. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 212 tỷ đồng, tiền mặt gần 56 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN