Cấp nước Chợ Lớn muốn giảm 9% kế hoạch lợi nhuận

Kinh doanh gặp khó khi bị ảnh hưởng COVID-19, CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW) quyết định lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh hạ kế hoạch đặt ra trước đó.

Ban lãnh đạo chia sẻ hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của Cấp nước Chợ Lớn có nhiều biến động như: Các công ty, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, đóng cửa, hạn chế hoạt động do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 dẫn đến tiêu thụ nước giảm, doanh thu tiền nước cũng giảm tương ứng.

Ban lãnh đạo dự báo khó có thể hoàn thành kế hoạch mà cổ đông đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 6.

Cap nuoc Cho Lon muon giam 9% ke hoach loi nhuan
 CLW muốn giảm kế hoạch lợi nhuận năm nay. 

Do đó, HĐQT xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu năm nay với doanh thu và lãi sau thuế được điều chỉnh giảm lần lượt 8% và 9% so với kế hoạch trước đó về mức 1.190 tỷ đồng và gần 24 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức vẫn giữ ở mức 10%.

Sau 9 tháng kinh doanh, CLW ghi nhận tổng doanh thu 884 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và giảm 37% so cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch dự kiến điều chỉnh, Công ty đã thực hiện được 80% kế hoạch lợi nhuận.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN