Cao su Sao vàng (SRC) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

CTCP Cao su Sao vàng (SRC) vừa thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội.
 
Về thuế GTGT, SRC chưa phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT, kê khai khấu trừ hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt, sử dụng hóa đơn doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn không phục vụ sản xuất kinh doanh để kê khai khấu trừ thuế GTGT.
Cao su Sao vang (SRC) bi xu phat va truy thu thue hon 1 ty dong
 SRC bị xử phạt về thuế hơn 1 tỷ đồng.
Về thuế TNDN, Công ty hạch toán doanh thu tính thuế TNDN năm 2020 vào năm 2021 chưa đúng quy định, hạch toán chi phí hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế, hạch toán chi phí năm 2019 vào năm 2020, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng phải thu khó đòi, hạch toán giá vốn chưa đúng quy định.
Do đó, SRC bị phạt tiền khai sai mức 20% trên số thuế TNDN tăng thêm hơn 155 triệu đồng, tiền phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng. Tổng số tiền SRC bị phạt gần 162 triệu đồng.
Khắc phục hậu quả, SRC còn phải nộp số tiền thuế GTGT, TNDN thiếu gần 776 triệu đồng, tiền chậm nộp tiền thuế gần 81 triệu đồng.
Tổng số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt và tiền chậm nộp SRC phải nộp hơn 1 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN