Cao su Đắk Lắk sẽ giảm sở hữu tại DRI về còn 36%

Dakruco chuyển nhượng cổ phiếu DRI nhằm cơ cấu các khoản đầu tư, tài chính và tập trung nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
HĐQT CTCP Cao su Đắk Lắk (Dakruco, DRG) công bố Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng gần 22,4 triệu cổ phiếu, tương đương 30,6% vốn điều lệ Công ty Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI).

DRG đang là cổ đông lớn duy nhất tai DRI với sở hữu 48,75 triệu cp (66,6% vốn). Nếu hoàn tất đợt thoái vốn như kế hoạch, DRG sẽ hạ sở hữu xuống còn 26,35 triệu cp (36%). Theo đó, DRG sẽ không còn nắm quyền chi phối tại DRI.

Doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phiếu DRI nhằm cơ cấu các khoản đầu tư, tài chính và tập trung nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cao su Dak Lak se giam so huu tai DRI ve con 36%
 
Về tình hình kinh doanh của DRI, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty báo lãi ròng hơn 61 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 10 tỷ đồng). So với kế hoạch lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng trong năm 2021, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của DRI đã vượt gần 31% so với mục tiêu đề ra.
Tổng tài sản tại ngày 30/9 của DRI giảm 11% so với đầu năm, còn hơn 1.071 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang vườn cao su giảm mạnh lần lượt 63% và 80%, còn gần 20 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN