Cao su Đắk Lắk báo lãi quý 1 tăng trưởng 28% lên gần 21 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) báo lãi ròng quý 1 tăng trưởng hơn 28% trong bối cảnh giá cao su liên tục leo dốc trong đầu năm.
 
Doanh thu thuần trong kỳ của DRI tăng 8% lên hơn 134 tỷ đồng nhờ các sản phẩm có giá bán tốt, trong đó doanh thu từ mủ cao su chiếm gần 131 tỷ đồng, tăng hơn 9%.
Song song đó, doanh thu tài chính cũng là một điểm sáng khi ghi nhận giá trị gấp 5,2 lần lên 5 tỷ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá tăng mạnh từ hơn 500 triệu đồng lên gần 4 tỷ đồng.
Cao su Dak Lak bao lai quy 1 tang truong 28% len gan 21 ty dong
 
Các chi phí bán hàng và quản lý lần lượt tăng 20% và 8%, trong khi chi phí tài chính lại được tiết giảm 9%. Sau khi trừ đi chi phí và thuế, DRI lãi ròng gần 21 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.
Về nguồn vốn, tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của DRI đã giảm 13% so với đầu năm, còn xấp xỉ 896 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tiền gửi và hàng tồn kho đều giảm lần lượt 25% và 33%.
Điểm sáng trong sức khỏe tài chính của Công ty là việc tổng nợ vay giảm mạnh 31% về mức 137 tỷ đồng, dẫn đến nợ phải trả cũng giảm ở mức tương ứng, về 213 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN