Cao su Đà Nẵng ước lãi trong quý 3 giảm 28% còn 74 tỷ đồng

Kết thúc 9 tháng kinh doanh, Cao su Đà Nẵng ước tính đã thực hiện trên 60% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Mới đây, HĐQT Cao su Đà Nẵng (DRC) đã họp và thống nhất đưa ra ước tính kết quả kinh doanh đã đạt được trong quý 3. Theo đó, ban lãnh đạo ước tính doanh thuần quý 3 đạt 938 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 74 tỷ đồng, giảm 28%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ước tính mang về 2.530 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 180 tỷ đồng, giảm 15%. Với kết quả này, Công ty cơ bản hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết quý 2 trước đó, DRC ghi nhận doanh thu đạt 789 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng giảm 26% về còn 117 tỷ đồng từ mức 158 tỷ đồng của cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của DRC tăng 4 tỷ đồng nhờ vào lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận giảm, riêng chi phí bán hàng tăng 10%.

Khấu trừ thuế, DRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 39% về còn 43 tỷ đồng từ mức 71 tỷ đồng của cùng kỳ. DRC cho biết kết quả kinh doanh giảm 39% do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

Cao su Da Nang uoc lai trong quy 3 giam 28% con 74 ty dong
 

Trong cuộc họp mới đây, HĐQT cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu là 937 tỷ đồng, giảm 3% so với quý 4/2019. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 85 tỷ đồng, giảm 16%.

Trong một báo cáo phân tích về DRC, Chứng khoán MB (MBS) đưa ra khuyến nghị tích cực với DRC khi (i) nhu cầu sử dụng lốp radial ngày càng tăng trong tương lai, (ii) chi phí nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức thấp, (iii) Nhà máy Radial GĐ1 không còn trích khấu hao từ 2021, và (iv) nhu cầu tiêu thụ xe trong nước tăng trở lại nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước.

Bên cạnh đó, Nhà máy Radial giai đoạn 1 không còn trích khấu hao từ 2021, làm gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp.Thời gian khấu hao 7 năm của nhà máy Radial giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào cuối năm 2020, giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm 70 tỷ đồng/năm (tổng mức đầu tư 1.388 tỷ đồng, trích khấu hao nhanh) từ năm 2021.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ xe trong nước tăng trở lại nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước, tác động tích cực đến tình hình tiêu thụ lốp xe trong nước, trong khi đó sản lượng xuất khẩu sản phẩm từ cao su đang có dấu hiệu phục hồi từ tháng 7.

Lượng xuất khẩu trong tháng 7 chứng kiến mức tăng 9,4%, cao hơn mức tăng 5,1% của tháng 6 so với cùng kỳ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN