Cao su Bến Thành báo lợi nhuận năm 2020 vượt 3% kế hoạch

CTCP Cao su Bến Thành (BRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 7% so với năm 2019 và vượt kế hoạch năm.
Trong quý 4, doanh thu của BRC đạt 78 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ, do giá vốn hàng bán tăng đến 20% khiến lãi gộp giảm nhẹ 3% đạt 19 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 417 triệu đồng, trong khi đó Công ty đã tiết giảm các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên thu về lãi ròng tăng 17%, đạt mức gần 5 tỷ đồng.
Cao su Ben Thanh bao loi nhuan nam 2020 vuot 3% ke hoach
 
Tính cả năm 2020, doanh thu của BRC đạt trên 289 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng, cùng tăng 7% so với cùng kỳ 2019.
Năm 2020, BRC đặt kế hoạch doanh thu là 274 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, BRC đã vượt 5% doanh thu và 3% lợi nhuận.
Tính tại ngày 31/12, tổng tài sản của BRC là 293 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 75 tỷ đồng, tăng 36%; tiền và các khoản tương đương tiền là 13,5 tỷ đồng, giảm 3%.
Trong kỳ, BRC gia tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên mức 34 tỷ đồng, gần gấp ba lần so với con số đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN