Cao su Bến Thành báo lãi đi ngang 211 tỷ đồng trong 9 tháng

Lãi sau thuế quý 3 của Cao su Bến Thành đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC) kết thúc 9 tháng năm 2020 với doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt gần 211 tỷ đồng và 16 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý 3, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt đạt hơn 67 tỷ đồng và 49 tỷ đồng, đồng loạt giảm 13% và 20% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 19 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ.

Cao su Ben Thanh bao lai di ngang 211 ty dong trong 9 thang
Nguồn: BRC. 

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ở mức 177 triệu và 467 triệu đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 234 triệu đồng.

Sau cùng, lãi sau thuế quý 3 của Công ty đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Công ty tăng 6% so cùng kỳ ở mức 285 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận gần 75 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty cũng tăng 26% lên 82 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên mức hơn 25 tỷ đồng. Được biết, toàn bộ khoản vay này Công ty dùng cho việc nhập nguyên liệu.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN