BRC báo lãi cả năm 2021 đi ngang ở mức 21 tỷ đồng

Khấu trừ các chi phí, BRC báo lãi sau thuế quý 4/2021 đạt gần 4 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.
 
CTCP Cao su Bến Thành (BRC) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 97 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng hơn 32% lên mức gần 77 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Công ty chỉ tăng 4% ở mức hơn 20 tỷ đồng.
BRC cho biết giá vốn tăng mạnh là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm chi phí sản xuất, vận chuyển đều tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp vào giá nhập nguyên vật liệu đầu vào của Công ty.
Khấu trừ các chi phí, BRC báo lãi sau thuế quý 4/2021 đạt gần 4 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.
BRC bao lai ca nam 2021 di ngang o muc 21 ty dong
 
Tuy nhiên nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm, lũy kế cả năm 2021, lãi sau thuế của BRC vẫn đi ngang ở mức hơn 21 tỷ đồng. So với kế hoạch 21,5 tỷ đồng, mức lợi nhuận này đã thực hiện được xấp xỉ mục tiêu đề ra.
Tổng tài sản của BRC cuối năm tăng nhẹ 6% so với đầu năm, đạt gần 311 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25%, lên gần 102 tỷ đồng và tiền mặt tăng thêm gần 6 tỷ đồng. 
BRC tiếp tục không ghi nhận khoản nợ vay dài hạn nào nhưng dư nợ vay ngắn hạn của Công ty lại tăng 36%, lên gần 46 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN