Bột giặt NET vượt 38% kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng

CTCP Bột giặt NET (NET) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Riêng quý 3, Công ty báo doanh thu thuần đạt 381 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ, chi phí giá vốn chỉ tăng hơn 35% nên lợi nhuận gộp thu về tăng 60% lên mức 87 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 22,9% từ mức 20,1%.

Khấu trừ thuế và chi phí, Bột giặt NET báo lãi sau thuế gần 30 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Bột giặt NET đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ.

Bot giat NET vuot 38% ke hoach loi nhuan trong 9 thang
 

Năm 2020, Bột giặt NET đặt mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng doanh thu và 86 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Về nguồn vốn, lượng hàng tồn kho tại ngày 30/9 đạt 163 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng 69 tỷ đồng, lên mức 337 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 33 tỷ đồng, lên gần 43 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Hiện Công ty TNHH Masan HPC (thuộc Tập đoàn Masan - MSN) là cổ đông nắm giữ chi phối Bột giặt Net với 52,25% vốn, tiếp đến là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam với 36%.

Cổ phiếu NET hiện đang giao dịch tại mức 59.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 80% trong vòng 1 năm qua.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN