Bột giặt LIX đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đi lùi 23%

CTCP Bột giặt Lix (LIX) đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay giảm 23% do nhận định sản lượng sản phẩm chủ lực của công ty sẽ giảm sút so năm trước.
Trong báo cáo thường niên, ban lãnh đạo CTCP Bột giặt LIX (LIX) nhận định năm 2021 sản lượng kinh doanh sản phẩm gel rửa tay khô sẽ giảm so với năm 2020, do vậy Công ty sẽ đặt kế hoạch giảm sút.
Cụ thể, LIX đặt kế hoạch doanh thu thuần năm nay là 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23% so với thực hiện trong năm 2020.
Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý 1/2021 với chỉ tiêu doanh thu 670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.
Bot giat LIX dat ke hoach loi nhuan nam 2021 di lui 23%
 Bột giặt LIX đặt kế hoạch đi lùi.
Năm 2020, trong khi tình hình dịch bệnh lan rộng, kết quả kinh doanh của LIX lại tăng trưởng nhờ nghiên cứu thành công dòng sản phẩm On1, đặc biệt là sản phẩm gel rửa tay khô On1, mang về lợi nhuận 57 tỷ đồng.
Tính tổng cả năm, LIX ghi nhận 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ vè vượt 27% so với chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước đó.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN