BII thoát lỗ quý 3 nhờ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư bất động sản

Nhờ hoàn nhập chi phí quản lý 4,8 tỷ đồng và hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại mà Louis Land có lãi sau thuế 3 tỷ đồng.
Theo BCTC quý 3, CTCP Louis Land (BII) ghi nhận doanh thu 208 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 1,4 tỷ cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn khiên Công ty lỗ gộp 1,2 tỷ đồng, trong khi quý 3/2020 lãi 1,36 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính đạt 1,9 tỷ đồng nhưng chi phí 3,2 tỷ đồng. Nhờ hoàn nhập chi phí quản lý 4,8 tỷ đồng và hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại mà Louis Land có lãi sau thuế 3 tỷ đồng, trong đó lãi ròng đạt 3,6 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo Công ty cho biết trong kỳ đã thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu và giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đối với khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Bình Thuận. Louis Land đã bán công ty này cho đối tác với giá 6,25 tỷ đồng.
Doanh nhiệp đã đốc thúc, thu hồi các khoản công nợ, các khoản đầu tư, lĩnh vực kinh doanh không đem lại hiệu quả; đẩy mạnh cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1.
Đồng thời, công ty định hướng đẩy mạnh mảng bất động sản, mở rộng hoạt động kinh doanh đến các địa bàn có vị trí đẹp như An Giang, Bình Thuận.
Mặt khác, Louis Land cũng đang trong quá trình đầu tư vào Công ty cổ phần Mega Tower tại Phan Văn Hớn, TP HCM và đầu tư tài chính vào Thu Duc House (TDH) để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh bất động sản.
BII thoat lo quy 3 nho hoan nhap du phong khoan dau tu bat dong san
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu 367,6 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 1,36 tỷ cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 55 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện 46% kế hoạch doanh thu và vượt 5,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.
Về nguồn vốn, tại ngày 30/9, BII có 41 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng mạnh từ mức 2,6 tỷ đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 444 tỷ lên 769 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản; riêng phải thu khác là 481 tỷ đồng.
Theo thuyết minh BCTC, khoản phải thu khác của Louis Land chủ yếu là hợp tác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tỉnh An Giang, ủy thác để nhận chuyển nhượng một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, tạm ứng cho các cá nhân mua đất tịa dự án Cụm công nghiệp Thắng Hải III, tỉnh Bình Thuận…
Doanh nghiệp không vay dài hạn, vay ngắn hạn tăng từ 131 tỷ đồng lên 188 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN