Bia Sài Gòn - Tây Đô báo lãi 9 tháng tăng gấp đôi cùng kỳ

CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô (TDBECO, STD) vừa công bố BCTC với lãi sau thuế quý 3 hơn 740 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế hơn 2,8 tỷ đồng.
 
Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 của STD gần 96 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng thấp, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh lên gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 1,9 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính gần 2,9 tỷ đồng, tăng 48%; chi phí tài chính cao gấp 4,4 lần cùng kỳ, đạt hơn 1,5 tỷ đồng; chi phí quản lý hơn 4,6 tỷ đồng tăng 96%; chi phí bán hàng hơn 360 triệu đồng, tăng 80%.
Bia Sai Gon - Tay Do bao lai 9 thang tang gap doi cung ky
 
Mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng cao nhưng lợi nhuận gộp kỳ này tăng mạnh nên STD vẫn lãi sau thuế hơn 740 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế hơn 2,8 tỷ đồng.
Tính chung 9 tháng đầu năm, STD đạt gần 291 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 54% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19 đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Tính tới thời điểm 30/9, STD ghi tổng tài sản hơn 367 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đạt 138 tỷ đồng, tăng 11%.
Nợ phải trả cuối kỳ của STD đạt hơn 96 tỷ đồng, không biến động so với đầu kỳ, vay nợ thuê tài chính dài hạn xấp xỉ 28 tỷ đồng, giảm gần 33%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN