BAX báo lãi quý 4 tăng 181% nhờ doanh thu từ Khu công nghiệp Bàu Xéo

CTCP Thống Nhất (BAX) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần tăng mạnh, gấp gần 3,4 lần so với cùng kỳ lên mức 95 tỷ đồng.
Theo giải trình, BAX cho biết do công ty đã tiến hành ghi nhận doanh thu từ dự án Khu Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo. Được biết, Bàu Xéo là động lực tăng trưởng chính của BAX trong những quý gần đây.
Kết quả, BAX báo lãi ròng quý 4 đạt gần 29 tỷ đồng, tăng mạnh 181% so với mức lãi của cùng kỳ ở mức hơn 10 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2021, BAX ghi nhận doanh thu đạt 172 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng cũng giảm 59 về mức hơn 60 tỷ đồng.
BAX bao lai quy 4 tang 181% nho doanh thu tu Khu cong nghiep Bau Xeo
 
Hồi cuối năm 2021, BAX đã xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, kế hoạch doanh thu giảm 26% xuống còn 194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 10% xuống còn 48,4 tỷ đồng.
So với kế hoạch sau điều chỉnh này, công ty chỉ hoàn thành 89% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản Công ty đạt hơn 828 tỷ đồng, giảm gần 5% so với hồi đầu năm.
Ngược lại, nợ phải trả tăng hơn 2% lên 602 tỷ đồng, đáng chú ý là khoản tiền ứng trước hợp đồng mua nhà ở dự án Khu trung tâm dịch vụ là 102 tỷ đồng và doanh thu chưa thực hiện trong hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng cả ngắn và dài hạn là 481 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN