Vi phạm CBTT, Bất động sản VRC bị phạt gần 100 triệu đồng

Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC) bị phạt tổng cộng 85 triệu đồng do lỗi vi phạm về công bố thông tin đồng thời không thuyết minh thù lao của lãnh đạo.
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC).
Quyết định xử phạt cho biết VRC bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.
Vi pham CBTT, Bat dong san VRC bi phat gan 100 trieu dong
 VRC bị phạt gần 100 triệu đồng.
Cụ thể là Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty không đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 2, điểm 3 phần VII Phụ lục V kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, VRC bị phạt tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
Công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN