Bất động sản Nam Long: Doanh thu quý 4 sụt giảm mạnh 63%

VCSC cho rằng áp lực tăng lãi suất sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2023 trong khi các thủ tục pháp lý kéo dài có thể làm trì hoãn các đợt mở bán mới tại Cần Thơ và Izumi City.

Báo cáo của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) công bố KQKD quý 4/2022 với doanh thu thuần giảm 63% YoY xuống 1,6 nghìn tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao dự án Southgate (234 căn) và Akari City Giai đoạn 1 (P1) (91 căn).

LNST sau lợi ích CĐTS của NLG tăng 21% YoY đạt 437 tỷ đồng, đến từ (1) khoản thu thoái vốn 244 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 25% cổ phần trong dự án Paragon và (2) bàn giao 146 căn tại dự án Mizuki Park P2 được ghi nhận trong phần lãi công ty liên kết.

Trong cả năm 2022, doanh thu của NLG đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (-17% YoY) hoàn thành 87% dự báo do NLG chưa thể ghi nhận bàn giao dự án Cần Thơ do tiến độ phê duyệt quyết định giao đất chậm hơn dự kiến.

Bat dong san Nam Long: Doanh thu quy 4 sut giam manh 63%
 NLG giảm mạnh doanh thu trong quý cuối năm 2022.

Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS đạt 556 tỷ đồng (-48% YoY) vượt 22% dự báo của VCSC chủ yếu nhờ ghi nhận bán 25% cổ phần tại Paragon và LNST của cổ đông thiểu số thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 904 tỷ đồng (+62% YoY), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Ngoài ra, NLG ghi nhận doanh số bán hàng yếu trong quý 4/2022 đạt 229 tỷ đồng từ Akari City P2 và Southgate, phản ánh tác động tiêu cực của việc lãi suất vay mua nhà tăng mạnh đến tâm lý người mua nhà.

Doanh số bán hàng năm 2022 của NLG - không bao gồm 1,9 nghìn tỷ đồng tại Izumi City — đạt 8,2 nghìn tỷ đồng (-7% YoY) và chủ yếu được đóng góp bởi dự án Akari City P2, Mizuki Park P2 & P3 và Southgate. Kết quả này hoàn thành 91% dự báo là 9,1 nghìn tỷ đồng.

Do VCSC cho rằng áp lực tăng lãi suất sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2023 trong khi các thủ tục pháp lý kéo dài có thể làm trì hoãn các đợt mở bán mới tại Cần Thơ và Izumi City, VCSC cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2023 là 6,8 nghìn tỷ đồng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN