Bảo hiểm Petrolimex lên kế hoạch mang về hơn 3.500 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021

PGI đặt kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng.
HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI) vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021.
Cụ thể, PGI đặt kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021 là 3.542 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng, tăng 6% so với doanh thu ước thực hiện năm 2020.
Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 202 tỷ đồng. Công ty còn đưa ra kế hoạch cho tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%, hình thức chi trả sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.
Bao hiem Petrolimex len ke hoach mang ve hon 3.500 ty dong doanh thu bao hiem goc nam 2021
 
Mới đây, PGI cũng vừa thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào ngày 28/12. Với hơn 88,7 triệu cp đang lưu hành, PGI sẽ phải chi ra hơn 88,7 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Trong năm 2020, PGI lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, như vậy còn một lần chi trả cổ tức tiền mặt nữa cho cổ đông.
Về tình hình kinh doanh trong 9 tháng năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, thực hiện được 60% kế hoạch năm.
Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 168 tỷ đồng và 136 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 17% so với cùng kỳ. Theo đó, PGI đã thực hiện được 93% kế hoạch 181 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020.
Trên thị trường, giá cổ phiếu PGI tăng liên tục kể từ đáy hồi cuối tháng 3. Hiện, giá cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 20.000 đồng/cp, tăng 17% so với đầu năm, khối lượng giao dịch bình quân 5.200 cp/ngày.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN