Bánh kẹo Hải Hà lại bị xử lý về thuế hơn 4,3 tỷ đồng

Ngày 16/5, Cục Thuế Hà Nội đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) tổng số tiền phạt và chậm nộp lên tới gần 4,3 tỷ đồng.
Theo đó, Bánh kẹo Hải Hà đã có hành vi vi phạm hành chính khi chưa phân bổ số thuế GTGT đầu vào trong kỳ cho hoạt động kinh doanh không chịu thuế; Công ty kê khai thuế GTGT đầu vào đối với một số hoá đơn không có giá trị sử dụng theo thông báo của cơ quan Thuế; Công ty kê khai sai chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT tháng 2/2019 và tháng 10/2020.
Về thuế TNDN, Bánh kẹo Hải Hà hạch toán sai giá vốn hàng bán trả lại; Công ty hạch toán thiếu thu nhập khác đối với các khoản xác định không phải trả lại khách hàng và hạch toán thiếu đối với khoản đền bù được hưởng từ việc di dời địa điểm số 25-27 Trương Định.
Do đó, Bánh kẹo Hải Hà bị phạt số tiền lên tới hơn 655 triệu đồng, đồng thời nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu là 60,5 triệu đồng và thuế TNDN còn thiếu là hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bánh kẹo Hải Hà còn phải nộp tiền chậm nộp thuế số tiền 377 triệu đồng. Số tiền chậm nộp này được tính đến hết ngày 30/4/2022.
Nếu quá thời hạn mà Bánh kẹo Hải Hà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Trước đó, hồi năm 2019, Bánh kẹo Hải Hà đã bị phạt về thuế số tiền gần 400 triệu đồng.
Banh keo Hai Ha lai bi xu ly ve thue hon 4,3 ty dong
 
Về tình hình kinh doanh quý 1/2022, HHC đạt gần 241 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó đạt gần 20 tỷ đồng, tăng 71%. 
Tuy nhiên, trong kỳ, HHC chịu gánh nặng chi phí vận hành với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 47% và 32% so cùng kỳ, lên gần 21 tỷ đồng và hơn 20 tỷ đồng, khiến Công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 9 tỷ đồng.
Nhờ có doanh thu hơn 28 tỷ đồng từ dự án 25-27 Trương Định, HHC thoát lỗ, thu về lợi nhuận ròng gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 9 tỷ đồng.
Năm 2022, HHC đặt mục tiêu đạt 1,200 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với thực hiện năm 2021; trong khi Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 39%, còn 40 tỷ đồng.
Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện 20% chỉ tiêu doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.
Tính đến thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của HHC đạt gần 1,411 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn tăng 29% lên gần 764 tỷ đồng.
Nợ phải trả cuối kỳ gần 893 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, Công ty có hơn 347 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn, tăng 10% so với đầu năm; trong khi dư nợ vay dài hạn đi ngang, ở mức 79 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN