Ban lãnh đạo Vĩnh Hoàn nói gì về kế hoạch lợi nhuận đi lùi năm 2021?

ĐHCĐ của CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vào ngày 29/04 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng là định hướng chiến lược chính là đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoài phân khúc cá tra phi lê truyền thống.
Đối với năm 2021, ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm 3% so năm 2020.
Ban lanh dao Vinh Hoan noi gi ve ke hoach loi nhuan di lui nam 2021?
 
Theo ban lãnh đạo, đợt tăng giá gần đây của các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như đậu nành và ngô, tình trạng thiếu container vận chuyển trên toàn cầu và cơ cấu doanh số collagen & gelatin (C&G) kém thuận lợi hơn sẽ ảnh hưởng lợi nhuận của công ty vào năm 2021 — mặc dù nhu cầu cá tra toàn cầu có khả năng phục hồi. 
Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2020 tỷ lệ 1.000-2.000 đồng cổ phiếu (lợi suất 2,5%-5,0%). Uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN