Apax Holdings của Shark Thuỷ thoát lỗ trong quý 2/2021

Apax Holdings của Shark Thuỷ vừa công bố tình hình kinh doanh quý 2 với kết quả khả quan khi thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính.
CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC) vừa công bố báo cáo hợp nhất quý 2 với doanh thu thuần đạt 522 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khoản lợi nhuận gộp 125 tỷ đồng không thể bù đắp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng chi phí tài chính. 
Nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 3,7 lần so với cùng kỳ lên gần 86 tỷ đã giúp doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thuỷ) thoát lỗ và vẫn có lãi sau thuế 3,6 tỷ đồng quý 2.
Apax Holdings cua Shark Thuy thoat lo trong quy 2/2021
 Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thuỷ).
Lũy kế 6 tháng, Apax Holdings ghi nhận 989 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ và lãi trước thuế 21 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 168 tỷ đồng.
Với kết quả này, Apax Holdings đã thực hiện được 34% kế hoạch doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi trước thuế năm sau 6 tháng.
Được biết, khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới.
Vào ngày cuối quý 2, HĐQT Apax Holdings đã thông qua chuyển nhượng quyền ưu tiên mua 24 triệu cổ phần trong tổng 30,2 triệu cổ phần phát hành mới tại CTCP Anh ngữ Apax với giá chuyển nhượng tối thiểu là 8.000 đồng/cp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN