Vì sao HAGL Agrico lỗ quý 4/2022 tới 2.800 tỷ đồng?

Năm 2022, HNG lỗ gần 3.566 tỷ đồng. Theo đó tổng lỗ luỹ kế đến cuối năm 2022 lên 6.993 tỷ đồng.
Theo BCTC quý 4/2022, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) ghi nhận quý thứ 7 lỗ liên tiếp và cũng là quý lỗ nặng nhất kể từ khi lên sàn vào 2015.
Trong quý 4, HNG ghi nhận doanh thu chỉ 151 tỷ đồng, giảm phân nửa so cùng kỳ năm trước. Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến HNG ghi nhận lỗ gộp gần 465 tỷ đồng.
Trong kỳ, sản lượng trái cây thu hoạch của HNG chỉ đạt 5.659 tấn, giảm đáng kể so với con số 17.270 tấn quý 4/2021.
Kết quả là HNG lỗ 2.793 tỷ đồng trong quý vừa qua, trong đó lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 555 tỷ, lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây 2.127 tỷ và lỗ khác 111 tỷ đồng.
Vi sao HAGL Agrico lo quy 4/2022 toi 2.800 ty dong?
 HNG có quý thứ 7 lỗ liên tiếp.
Nguyên nhân theo HNG:
(1) Do ảnh hưởng của cơn bão Noru tại thời điểm cuối tháng 9/2022 và tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào, dẫn đến sản lượng thu hoạch chuối giảm 68% so với cùng kỳ quý 4/2021.
(2) Giá mua phân bón so với cùng kỳ quý 4/2021 tăng 35%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 18%.
(3) Cước phí vận chuyển tăng 9% (từ 2.198 USD/Cont tăng lên 2.390 USD/Cont) so với quý 4/2021.
(4) Công ty thực hiện rà soát lại sổ sách kế toán, ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây năm 2020 trở về trước chưa hạch toán bao gồm vườn cây cao su, cọ dầu và cây ăn trái với tổng chi phí 2.127 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2022, HNG ghi nhận doanh thu 742 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, HNG lỗ gần 3.566 tỷ đồng. Theo đó tổng lỗ luỹ kế đến cuối năm 2022 lên 6.993 tỷ đồng, chiếm hơn nửa tổng vốn chủ sở hữu Công ty.
Mặt khác, HNG cũng thông báo trong năm đã trả nợ đợt 1 cho HAGL (HAG) số tiền 600 tỷ đồng. Từ đó, HNG đã nhận lại quyền sử dụng đất diện tích 9.470 ha và các tài sản thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas (HAG đã bán cho Thaco).
Năm 2023, HNG dự kiến sản lượng đạt 118.529 tấn và doanh thu 1.586 tỷ đồng. Công ty chưa công bố về kế hoạch lợi nhuận chi tiết.
Đối với kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản, tổng mức đầu tư cho cây ăn trái năm 2023 dự kiến 440 tỷ, đầu tư 1.055 tỷ đồng trang trại chăn nuôi bò sinh sản theo mô hình bán chăn thả với quy mô 14 cụm chuồng và nhập 14.000 con bò sinh sản.
Bên cạnh đó, HNG sẽ tiếp tục đầu tư thêm 48 tỷ đồng để hoàn thiện sân bay Nong Khang và bàn giao cho Chính phủ Lào từ tháng 4/2023.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN