An Gia báo lãi quý 2/2021 đi ngang, tồn kho hơn 7.000 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia đạt doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 195 tỷ đồng, tăng 3%.
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 với doanh thu thuần gấp 15 lần cùng kỳ năm trước, đạt 260 tỷ đồng.
Đáng kể, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận đến 202 tỷ đồng, phần lớn doanh thu này đến từ thu nhập hợp lý của khoản đầu tư. Bên cạnh đó, AGG còn có khoản lợi nhuận từ liên doanh liên kết gần 75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 14 tỷ đồng. 
Nhờ đó, lãi ròng trong quý 2 đạt gần 190 tỷ đồng, đi ngang so cùng kỳ chủ yếu đến từ việc tăng lợi nhuận gộp từ bán hàng do ghi nhận doanh thu bàn giao dự án River Panorama quận 7, TP HCM.
An Gia bao lai quy 2/2021 di ngang, ton kho hon 7.000 ty dong
An Gia lãi 190 tỷ đồng trong quý 2/2021. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia đạt doanh thu thuần 603 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 195 tỷ đồng, tăng 3%.
Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 11.926 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. An Gia có gần 7.032 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 23%, đều là các bất động sản dở dang đang được công ty xây dựng, dự kiến khi hoàn thành bàn giao sẽ đem lại kết quả kinh doanh khả quan như dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM), The Standard (Bình Dương)...
Cũng tại cuối quý 2, nợ phải trả của An Gia tăng 27% so với đầu năm, ghi nhận hơn 9.764 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 3.166 tỷ đồng; nợ vay tài chính ngắn ghi nhận mức 878 tỷ đồng, nợ vay tài chính dài hạn ở mức 1.666 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN