ACV báo lãi 141 tỷ đồng trong quý 3 phần lớn nhờ lãi tiền gửi ngân hàng

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố báo cáo tài chính quý 3 với kết quả giảm mạnh so với cùng kỳ đa phần do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ ở mức 1.443 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng giảm đến 98% xuống chỉ còn 41 tỷ đồng.

Đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của ACV trong kỳ này là khoản doanh thu tài chính hơn 579 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi ngân hàng là hơn 541 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của Cảng hàng không này tăng vọt 883% lên 287 tỷ đồng, do phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ (255 tỷ đồng). Phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 56% xuống 37 tỷ đồng.

Kết quả, ACV báo lãi giảm đến 94% khi ghi nhận giá trị hơn 141 tỷ đồng.

ACV bao lai 141 ty dong trong quy 3 phan lon nho lai tien gui ngan hang
 Nguồn: ACV.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 6.082 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Lãi ròng cũng giảm đến 77% về mức 1.369 tỷ đồng.

Với kết quả trên, ACV chỉ mới thực hiện 54% kế hoạch về doanh thu và 83% kế hoạch về lợi nhuận sau 9 tháng.

Tình hình tổng tài sản tại thời điểm 30/9 không có nhiều thay đổi so với đầu năm và vẫn giữ mức hơn 58.121 tỷ đồng. Tài sản của ACV có đến 58,5% là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với gần 34.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. 

Tại buổi họp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đoàn công tác của Ủy ban, ACV cho biết dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT ACV cho biết sản lượng vận chuyển hành khách qua các cảng hàng không giảm 51 triệu khách, giảm 44% so với dự kiến đầu năm trước khi có dịch.

Tổng doanh thu giảm 11.356 tỷ đồng tương ứng giảm 53%, trong đó doanh thu từ dịch vụ hàng không giảm đến 11.669 tỷ đồng tương ứng giảm 60%. Tổng lợi nhuận trước thuế cũng giảm đến 9.497 tỷ đồng tương ứng giảm đến 80% so với dự kiến đầu năm trước khi có dịch.

ACV đưa ra dự kiến tác động đến kế hoạch kinh doanh và dòng tiền giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
Tổng hành khách đạt 597 triệu lượt, giảm 24% tương đương 184 triệu khách so với dự kiến không có dịch Covid-19; tổng doanh thu đạt 111 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 20% tương đương hơn 28 nghìn tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt 62 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 28%, tương ứng 17 nghìn tỷ đồng so với dự kiến không có Covid-19.
Về dòng tiền tích lũy hàng năm để đầu tư đến năm 2025, ACV dự kiến giảm 24.761 tỷ đồng so với dự kiến khi không có dịch Covid-19 (là phương án trước khi có dịch Covid-19 sau khi chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt 9% mệnh giá có cổ phần).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN