ACL báo lãi quý 1 đạt 63 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ

Khấu trừ chi phí và thuế, Thuỷ sản Cửu Long An Giang báo lãi sau thuế quý 1 ở mức gần 63 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.
Theo BCTC quý 1/2022, CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL) báo doanh thu thuần trong kỳ đạt 315 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với con số hơn 322 tỷ đồng đạt cùng kỳ. 
Nhờ chi phí vốn giảm sâu đến 26% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn gấp 3 cùng kỳ lên 110 tỷ đồng.
Trong quý doanh thu tài chính tăng gấp 3 cùng kỳ lên gần 2 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá, chi phí tài chính giảm được 26% xuống còn 6,6 tỷ đồng. Tuy vậy cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ với tỷ lệ tăng gấp 3 lần.
ACL bao lai quy 1 dat 63 ty dong, gap 6 lan cung ky
 
Chi phí bán hàng tăng mạnh chủ yếu tăng chi phí vật liệu, bao bì, và chi phí vận chuyển khác, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh do gia tăng chi phí cho nhân viên và trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Khấu trừ chi phí và thuế, Thuỷ sản Cửu Long An Giang báo lãi sau thuế quý 1 ở mức gần 63 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó Thuỷ sản Cửu Long An Giang đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.450 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng.
Như vậy kết thúc quý 1 công ty mới hoàn thành gần 22% kế hoạch doanh thu nhưng đã thực hiện được gần 36% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN