3 phương án tăng vốn của Địa ốc First Real giai đoạn 2020-2021

First Real đặt kế hoạch lãi tăng 8% trong năm nay, bên cạnh đó Công ty còn trình 3 phương án để tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2020-2021.
 

Trong tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2020, CTCP Địa ốc First Real (HoSE: FIR) dự trình Đại hội 3 phương án phát hành cổ phần mới để tăng vốn điều lệ của Công ty trong giai đoạn 2020-2021.

Với phương án đầu tiên, FIR dự kiến phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 30%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 270 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2019 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019. Thời gian dự kiến thực hiện vào quý 3, quý 4/2020.

Phương án thứ 2, Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa 10,4 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là trong năm 2020 hoặc đầu năm 2021. 

Giá chào bán chưa được xác định, nhưng FIR đề nghị cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.

3 phuong an tang von cua Dia oc First Real giai doan 2020-2021
 

Phương án cuối cùng là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng chào bán dự kiến tối đa 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán, giá chào bán sẽ được Hội đồng quản trị quyết định theo điều kiện thực tế. Thời gian thực hiện trong năm 2020 hoặc năm 2021.

FIR cho biết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm giữ chân nhân tài và gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, FIR dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019; lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Hiện các dự án hợp tác đầu tư và phân phối bất động sản của FIR chủ yếu tại khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong 2 quý của niên độ 1/10-30/9, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều giảm phẩn nửa so cùng kỳ, lần lượt ở mức 99 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN