Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình muốn đổi đơn vị kiểm toán

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của công ty là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
Trong báo cáo kiểm toán gần nhất bán niên năm 2023, Xây dựng Hòa Bình được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY). EY đã kiểm toán báo cáo tài chính của Xây dựng Hòa Bình liên tục từ năm 2011 đến giữa năm 2023.
Theo quy định, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Tap doan Xay dung Hoa Binh muon doi don vi kiem toan
Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu với doanh thu 10.800 tỷ đồng. 
Ngày 2/2, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã gửi công văn nhắc nhở đến Xây dựng Hoà Bình về việc nếu tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm trong 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết.
Phía tập đoàn khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định, không để rủi ro cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết. Hiện nay, Xây dựng Hòa Bình đang nỗ lực hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trước thời hạn (tức phải nộp báo cáo đã kiểm toán trước ngày 1/4/2024).
Tập đoàn cũng cam kết không để những rủi ro xảy ra trong việc đảm bảo thời hạn nộp báo cáo kiểm toán năm 2023.
Năm nay, Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu với doanh thu và lợi nhuận lần lượt 10.800 tỷ đồng và 433 tỷ đồng. Con số này khá tham vọng so với kết quả 7.546 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng 778 tỷ trong năm 2023.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN