Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lên kế hoạch lãi gấp 3,5 lần, phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu ESOP

HBC sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 
Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 với kế hoạch tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 261% so với thực hiện trong năm 2021.
Về kế hoạch cổ tức, Công ty dự kiến cổ tức 10% cho năm 2021. Trong đó, 3% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Năm 2022, mức cổ tức dự kiến là 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.
Đáng chú ý, HBC sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty và thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính.
Thời gian dự kiến triển khai phương án phát hành riêng lẻ là năm nay và năm tới. Việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế ba năm với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tap doan Xay dung Hoa Binh len ke hoach lai gap 3,5 lan, phat hanh hon 12 trieu co phieu ESOP
 
Dự kiến phát hành tổng 12,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Đối với chính sách phát hành ESOP, Công ty dự kiến phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 6/2016 và Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2019;
Phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2017 và Nghị quyết ĐHCĐ tháng 6/2020;
Phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2019;
Phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng trong năm 2022, công ty uỷ quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.
Như vậy, sau khi dồn các đợt phát hành ESOP, năm 2022, Công ty dự kiến phát hành tổng 12,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 64,2% so với giá thị trường.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN