Công ty Xây dựng Hoà Bình lãi vỏn vẹn 9 tỷ đồng quý 1/2021

Xây dựng Hoà Bình báo lãi sau thuế trong quý 1 ở mức 8,9 tỷ đồng, tăng 63%, trong đó lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ là 7,6 tỷ đồng. 
Quý 1, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) ghi nhận doanh thu thuần giảm 7% về còn 2.263 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh giúp biên lợi nhuận của HBC cải thiện lên 8,7% từ mức 7,7%. 
Công ty ghi nhận doanh thu tài chỉnh giảm đến 64% còn 5 tỷ đồng, song chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay tăng và chiếm 70 tỷ đồng.
Tuy vậy, HBC cũng đã tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khi chỉ chiếm 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đến 129 tỷ đồng. 
Sau cùng, Xây dựng Hoà Bình báo lãi sau thuế trong quý 1 ở mức 8,9 tỷ đồng, tăng 63%, trong đó lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ là 7,6 tỷ đồng. 
Cong ty Xay dung Hoa Binh lai von ven 9 ty dong quy 1/2021
 Hoà Bình lãi mỏng trong quý 1.
Theo nghị quyết HĐQT mới đây, HBC đặt mục tiêu tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 235 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và gấp 2,79 lần kết quả năm 2020.
So với kế hoạch này, Xây dựng Hoà Bình mới đạt chưa tới 17% kế hoạch doanh thu và 4% mục tiêu lợi nhuận năm.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản cuối quý 1 là 15.565 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là khoản phải thu ngắn hạn với 10.397 tỷ đồng tại ngày 31/3, giảm nhẹ hơn 2,3% so với đầu năm và đã được trích lập dự phòng hơn 407 tỷ.
Tổng nợ đi vay (đều là nợ ngân hàng) là 4.935 tỷ đồng, giảm 182 tỷ so với đầu năm và phần lớn là nợ ngắn hạn. Tổng nợ đi vay chiếm 32% tổng nguồn vốn và gấp gần 1,19 lần vốn chủ sở hữu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN