Một công ty xây dựng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 6/2, UBCKNN đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một công ty xây dựng và Thành viên HĐQT tổng số tiền hơn 237 triệu đồng.
Cụ thể, công ty này bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin (CBTT) trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của Công ty.
Công ty này cũng CBTT không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không liệt kê đầy đủ theo quy định tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 các Nghị quyết HĐQT. Như vậy, tổng mức phạt tiền là 152,5 triệu đồng.
Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt Thành viên Hội đồng quản trị công ty này số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN