Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa đấu giá nhiều lô đất

Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa đấu giá nhiều tài sản tại Thanh Hóa.
Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa (địa chỉ Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) vừa thông báo tổ chức đấu giá nhiều tài sản.
Theo đó nhà băng này đấu giá Gồm 52 lô đất thuộc Khu dân cư thôn 1, xã Hoằng Đồng thuộc MBQH được phê duyệt theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 (điều chỉnh MBQH số 58/MBQH-UBND ngày 15/7/2020). Giá khởi điểm 611.600.000 đồngtiền đặt cọc trước 122.320.000 đồng.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá 7h ngày 10/07/2024; Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước 00h ngày 29/07/2024; Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước 23h ngày 31/07/2024.
Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá 8h ngày 01/08/2024.
Uy ban nhan dan huyen Hoang Hoa dau gia nhieu lo dat
Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa 
Tài sản 2: 21 lô đất thuộc Khu dân cư nông thôn thôn Đại Điền, xã Hoằng Xuân thuộc MBQH số 104/MBQH-UBND ngày 20/12/2021 (điều chỉnh MBQH số 12/MBQH-UBND ngày 18/3/2021).Giá khởi điểm 792.830.700 đồng,  tiền đặt cọc trước 158.566.000 đồng.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá 7h ngày 10/07/2024; Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước 00h ngày 24/07/2024; Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước 23h59 ngày 26/07/2024.
Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá 8h ngày 27/07/2024.
Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá (Địa chỉ Tầng 2, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp Thanh Hoá, khu đô thị thương mại Đông Hương, đường Lý Nam Đế, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá).
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN