Lãi ròng quý 4/2021 của TTC Land giảm đến 97%

Khấu trừ chi phí và thuế, TTC Land báo lãi ròng quý 4 đạt 3 tỷ đồng, giảm 97% do bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.
 
CTCP Địa ốc Sài Gòn (TTC Land, SCR) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần giảm 81% xuống 109 tỷ đồng, trong cơ cấu doanh thu thì doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản giảm từ 515 tỷ đồng xuống 58 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 67% xuống 237 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 35%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 92% và 8,2%.
Khấu trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp bất động sản báo lãi ròng quý 4 đạt 3 tỷ đồng, giảm 97%. TTC Land lý giải dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.
Lai rong quy 4/2021 cua TTC Land giam den 97%
 
Lũy kế cả năm, doanh thu của TTC Land tăng 83% lên 1.683 tỷ đồng. Song doanh thu tài chính giảm, lợi nhuận hoạt động khác giảm khiến lãi ròng đi ngang ở mức 187 tỷ đồng. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn vượt 12% mục tiêu doanh thu và 5% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tính đến cuối năm, tổng tài sản TTC Land giảm hơn 1.600 tỷ đồng xuống 9.797 tỷ đồng, chủ yếu giảm trong khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.
Nợ vay ngắn hạn từ 1.385 tỷ đồng xuống 788 tỷ đồng, giảm nợ vay dài hạn từ 1.401 tỷ xống 778 tỷ đồng. Tổng nợ vay đã giảm năm qua đạt 1.220 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN